Skog

Motorsåg: En oumbärlig maskin för trädfällning, grenkapning och vedhantering i större omfattning. Motorsågar används för att effektivt och säkert bearbeta trä i trädgården eller på gården.

Yxa: En handhållen yxa är ett grundläggande verktyg för trädfällning, kvistning och andra grövre arbeten. Den är användbar för att bryta grenar eller hugga mindre vedträn.

Sågbock: En stabil sågbock gör det enkelt att säkert och precist såga ved och grenar. Den håller trädet på plats och underlättar för användaren att styra sågen för exakta snitt.

Lyftsax / Timmersax: Används för att lyfta och flytta timmer och trästycken. Timmersaxen ger ett säkert och kontrollerat grepp, vilket underlättar hanteringen av tunga material.

Huggarbälte: Ett specialdesignat bälte som bärarens arbetsverktyg, såsom yxor och sågar. Det ger praktisk och snabb tillgång till nödvändiga verktyg under arbete i skogen eller trädgården.

Vedklyv: En vedklyv underlättar processen att dela trästockar och vedträn, vilket sparar tid och ansträngning. Den används för att göra vedhanteringen effektivare.

Skyddsstövlar: Skyddsstövlar är viktiga för att säkra fötterna mot eventuella faror i trädgården, inklusive vassa verktyg, fallande grenar och ojämna ytor.

Skyddsbyxor: Särskilt designade byxor för att ge skydd mot skärsår och andra skador. Dessa är viktiga vid användning av vassa verktyg som yxor eller motorsågar.