Bygglov för staket, plank, mur eller annan inhägnad

För ett vanligt staket behöver du inget bygglov. Men vad gäller om du vill bygga mur, slå upp ett plank eller anlägga en häck? Det tar vi på Gårdsman reda på i detta inlägg.

De flesta av oss tycker det kan vara skönt att avgränsa trädgården med ett rejält staket eller en snygg mur. Ett lite högre plank eller en häck är perfekt för att skydda partier där du vill ha extra insynsskydd.

Tumregeln är att det inte krävs bygglov för enklare staket och grindar. Bygglovsreglerna för övriga inhägnader ”beror på” ett antal faktorer. Låt oss titta närmare på vad som gäller!

Inget bygglov behövs för staket

Till att börja med behövs inte något bygglov för att upprätta ett vanligt staket med tillhörande grind(ar) runt trädgården.

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap. 1 § definierar när det krävs. Här nämns murar och plank men inte staket och grindar.

Inte heller anges hur högt ett staket får vara – alltså när ett staket övergår till att kallas för plank.

Vissa kommuner anger en maximal höjd på 1,1 eller 1,2 meter. Håller du dig under 1 meter blir inte höjden ett problem i alla fall. Fråga gärna din kommun för att vara säker!

Har du hörntomt får staketet dock inte vara över 80 cm högt inom en ”sikttriangel” som sträcker sig 10 meter åt vardera hållet från hörnet. Vid utfart täcker denna triangel 10 meter längs med vägen och 5 meter inåt längs utfarten.

En annan aspekt av vad som ”gör ett staket till ett staket” är att det inte ska vara ett insynsskydd. Det ska finnas en viss ”luftighet” i konstruktionen. Vissa kommuner anger att det ska vara minst 30 procents genomsiktlighet rakt framifrån, andra anger 50 procent.

Även här får du alltså vända dig till din kommun. Det kan dessutom finnas olika regler för olika områden i en och samma kommun.

Här är en bild från vad som gäller i Jönköpings kommun. Den visar också på ett bra sätt vad skillnaden är mellan mur, plank, staket och spaljé:

Skillnad mellan mur, plank, staket och spaljé
Källa: Jönköpings Kommun

Självklart måste staketet monteras på din tomt. Följer du dessa regler kan grannarna egentligen inte klaga och du behöver inget bygglov.

Ett tips är ändå att ha en bra dialog med dina grannar. Då minimerar du risken för att någon av dem surnar till och gör en anmälan till kommunen.

Har du problem med trilskande grannar eller är osäker på vad du får och inte får göra är vår rekommendation att fråga en duktig jurist. Med JuristMatch kan du hitta en jurist eller advokat på din ort.

Behövs bygglov för spaljé?

En spaljé är en stående och gles konstruktion som fungerar som stöd för växter. Vanligtvis krävs inte något bygglov för dessa, inte ens när de är högre än ett staket.

Det måste dock bedömas från fall till fall. Du kan sannolikt inte upprätta en två meter hög spaljé längs hela trädgårdens längd. Då kan du få byggnadsnämnden på dig!

Skyddar spaljén mot insyn och kan upplevas som ett plank så krävs troligtvis bygglov.

Inget bygglov krävs för häck

För att anlägga en häck krävs inget bygglov. Dock får du inte plantera den så att den riskerar att växa ut på gatan eller in på grannens tomt. Den måste också hållas i gott skick så att den inte skymmer trafiken.

Har du problem med en granne som vägrar ansa sin häck eller som har en robotgräsklippare som ständigt rymmer in i din trädgård? Då är det reglerna i Jordbalken som gäller. Prata gärna med en jurist i så fall.

Plank och mur kräver (oftast) bygglov

Ett plank eller en mur har en tätare konstruktion än ett staket. De fungerar ofta som insynsskydd.

Det är olika mellan kommuner vad som gäller angående höjden. Vissa kräver bygglov endast om konstruktionen är högre än ett staket. Ofta krävs dock bygglov även om höjden är lägre. Kolla med din kommun!

Dessutom spelar visuellt intryck, läge, syfte och utförande roll. Är det en mur så är den bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller är en stödmur (är jordfylld på en sida).

Undantag för enbostadshus och tvåbostadshus

Det finns undantag från kravet på bygglov för mur och plank:

  • Inget bygglov krävs om du ska anordna en skyddad uteplats som ligger inom 3,6 meter från ett enbostadshus eller tvåbostadshus. Planket eller muren får då inte vara över 1,8 meter. Är det mindre än 4,5 meter till tomtgränsen behövs skriftligt medgivande från grannarna. Går de inte med på det behöver du ansöka om bygglov och då avgör byggnadsnämnden i kommunen om det går bra att bygga.
  • Ligger huset utanför detaljplanerat område och det inte ligger i en sammanhållen bebyggelse krävs oftast inte bygglov för mur eller plank i omedelbar närhet till huset (en- och tvåbostadshus). Det är dock bäst att ta kontakt med kommunen ändå och fråga.

Vad händer om man bygger utan bygglov?

När du ansökt om bygglov är det viktigt att vänta på besked om startdatum innan du sätter igång och bygger. Krävs bygglov bör du aldrig bygga något utan ett beviljande. Gör du det kan kommunen tvinga dig att betala en sanktionsavgift och därefter kräva att du river konstruktionen.